Afrika 1 Afrika 2 Afrika 3
Arusha Arusha 1 Arusha 2
Arusha 3 more ocean
opicky okoli Shamba
Shamba 2 Zanzibar Zanzibar 2
svatba svatba 1 svatba 2
svatba 3   Zpet.........
 Chtela bych podekovat kolegovi za dodani fotecek a hudby
   
                         Pozor vetsi soubory